Slovensky | Magyarul

O nás

 

Naša spoločnosť sa orientuje na komplexné poskytovanie účtovníckych služieb pre právnické a fyzické osoby, vrátane vedenia personálnej a mzdovej agendy a poskytovania rôznych administratívnych služieb.

Tieto služby ponúkame v sídle spoločnosti, ale na Vaše želanie Vás radi navštívime.

Naši zamestnanci sa dlhodobo venujú svojej odbornej činnosti, neustále sledujú zmeny v legislatíve a pravidelne sa vzdelávajú.

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti na výkon svojej činnosti.

 
 

Copyright (c) 2011 InterKonto. All rights reserved.