Slovensky | Magyarul

Ponúkame

 
  • spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie výkazov DPH, daňových priznaní a účtovnej závierky
  • spracovanie personálnej a mzdovej agendy, výkazov pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a pod
  • spracovanie ekonomickej agendy, poskytovanie administratívnych služieb
  • účtovné poradenstvo

Ceny sú stanovené individuálne, podľa potrieb a požiadaviek klienta.

 
 

Copyright (c) 2011 InterKonto. All rights reserved.